KÄYTTÖEHDOT

KÄYTTÖOIKEUSTIEDOT

ELECTROLUXIN WEB-SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT: TERVETULOA AB ELECTROLUXIN (JÄLJEMPÄNÄ "ELECTROLUX") WEB-SIVUSTOON. LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN WEB-SIVUSTON (JÄLJEMPÄNÄ "SIVUSTO") KÄYTTÄMISTÄ. TÄTÄ SIVUSTOA VOIDAAN KÄYTTÄÄ VAIN INFORMATIIVISIIN TARKOITUKSIIN. TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖ JA AINEISTON LATAAMINEN TÄSTÄ SIVUSTOSTA ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ SITOUDUT NOUDATTAMAAN TÄMÄN ILMOITUKSEN MUKAISIA KÄYTTÖEHTOJA. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ SIVUSTOA TAI LATAA SIITÄ MITÄÄN AINEISTOA. TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖ ON OSOITUS NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMISESTÄ.

Evästeet 
AB Electrolux käyttää cookie- eli evästetiedostoja nopeuttaakseen ja helpottaakseen Electrolux web-sivuston selausta. Evästetiedostot lähetetään käyttäjän tietokoneelle, jolloin ne yksilöivät käyttäjän ja tallentavat käyttäjäkohtaisia tietoja suoritetuista toimenpiteistä. Käytämme
a) Pysyviä evästeitä (evästeet säilyvät käyttäjän selaimen muistissa kunne ne erikseen tuhotaan)
b) Väliaikaisia evästeitä (evästeet säilyvät selaimen muistissa kunnes selain sammutetaan).

Evästetiedostot eivät itsessään sisällä tai paljasta mitään henkilökohtaisia tietoja käyttäjästä. Mikäli lähetät henkilökohtaisia tietoja Electrolux web-sivuston kautta, voidaan nämä tiedot yhdistää evästetiedoston sisältämiin tietoihin. Mikäli et halua, että AB Electrolux käyttää evästeitä tietokoneellasi voit selaimen asetuksia muuttamalla estää evästetiedostojen tallentamisen koneellesi (ohjeita evästetiedostojen tallennuksen estämiseen löytyy useimmin selaimen Ohjeita-osiosta). Mikäli muutat selaimen asetuksia siten, että evästetiedostojen tallennus on estetty, saattaa pääsy joihinkin Electrolux web-sivuston osioihin estyä. Kysymyksissä, jotka liittyvät Electroluxin käyttämiin evästetiedostoihin, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen: webmaster@electrolux.se 

Käyttöoikeus 
ELECTROLUX myöntää sinulle (jäljempänä "käyttäjä") yleisen, rajoitetun ja ei-siirrettävissä olevan käyttöoikeuden käyttää ja tarkastella tätä sivustoa ja sen sisältämää aineistoa. Tätä käyttöoikeutta ei voi siirtää. Käyttäjällä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää sivuston toimintaa millään tavalla. 

ELECTROLUX myöntää käyttäjälle oikeuden tarkastella ja ladata sivuston sisältämiä tietoja ( jäljempänä "aineisto") vain henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa käyttötarkoituksessa. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä. Käyttöoikeuteen liittyvät seuraavat rajoitukset: 1) Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa aineiston kopioissa kaikki aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja omistusoikeusilmoitukset. 2) Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti, jaella tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa. 3) Jos käyttäjä haluaa siirtää aineiston muille henkilöille, käyttäjän on esitettävä tämä ilmoitus kyseisille henkilöille. Mikäli henkilöt eivät hyväksy näitä käyttöehtoja, aineistoa ei saa luovuttaa heille. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan tämän ilmoituksen lisäksi kaikkia sivustossa mainittuja lisärajoituksia, joita saattaa ilmetä sivustoa päivitettäessä. Tämän sivuston ja kaiken sen sisältämän aineiston tekijänoikeudet on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja -sopimuksilla. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan maailmanlaajuisesti kaikkia tekijänoikeuslakeja tätä sivustoa käyttäessään ja estämään aineiston luvattoman kopioinnin. ELECTROLUX ei myönnä mitään muita kuin tässä lausekkeessa erikseen mainitut oikeudet. ELECTROLUX ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään patentteihin, malleihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin tai liikesalaisuuksiin. 

Käyttäjätilit 
Sivuston tiettyjen rajoitettujen osien käyttäminen saattaa edellyttää käyttäjätilin luomista. Tällöin käyttäjän on rekisteröidyttävä ja annettava täydellisinä ja oikeellisina kaikki rekisteröintilomakkeessa pyydetyt tiedot. Lisäksi käyttäjän on valittava salasana ja käyttäjätunnus. Käyttäjä vastaa itse salasanansa ja käyttäjätunnuksensa luottamuksellisuudesta. Käyttäjä on vastuussa kaikista hänen käyttäjätilinsä avulla suoritettavista toimista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan ELECTROLUXille välittömästi kaikesta käyttäjätilinsä luvattomasta käytöstä ja muista tietoturvarikkomuksista. ELECTROLUX ei vastaa mistään käyttäjän salasanan tai käyttäjätilin väärinkäytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. 

Käyttäjän takuut 
Käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa näiden käyttöehtojen sekä näiden käyttöehtojen mukaisten lakien ja säädösten mukaisesti ja sitoutuu noudattamaan kaikkia nykyisiä ja tulevia sivuston käytäntöjä ja sääntöjä. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä sivustoa (a) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen, (b) ELECTROLUXin tai muun tahon edustajana esiintymiseen, (c) otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen muulla tavalla, jolla pyritään peittämään sivuston kautta välitetyn sisällön alkuperä, (d) väärien tietojen antamiseen suhteestaan johonkin henkilöön tai yhteisöön, (e) mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää sivustoa, (f) lainvastaisiin toimiin, (g) muiden henkilöiden oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, loukkaavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen, (h) muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen ilman kyseisten käyttäjien nimenomaista lupaa. Mikäli käyttäjä ei sitoudu näihin rajoituksiin, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää sivustoa, eivätkä nämä käyttöehdot sido ELECTROLUXia. ELECTROLUX pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

Käyttäjä vapauttaa ELECTROLUXin ja sen tytäryhtiöt sekä kaikki niiden toimihenkilöt, johtajat ja edustajat vastuusta kaikkiin käyttäjän tämän sivuston käyttöön liittyviin kanteisiin ja kuluihin, mukaan lukien asianajokulut. 

Muutokset 
ELECTROLUX pidättää oikeuden tarvittaessa muuttaa, muokata, lisätä ja poistaa näitä käyttöehtoja. Näiden käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu sivustossa. Sivuston käyttäminen käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

ELECTROLUXilla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta poistaa ja muuttaa kaikkia tämän sivuston osia, korjata niiden virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia tähän sivustoon, aineistoon ja sivustossa kuvattuihin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja (mahdollisiin) hintoihin sekä poistaa käytöstä sivuston osia, sivuston toiminnot mukaan lukien. ELECTROLUXilla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai sivuston osien tai koko sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. ELECTROLUXilla on oikeus irtisanoa myöntämänsä käyttöoikeudet, oikeudet ja lisenssit milloin tahansa. Tällöin käyttäjän on tuhottava kaikki aineisto välittömästi. 

Immateriaalioikeudet 
Kaikki sivuston immateriaalioikeudet (mukaan lukien muun muassa tekijänoikeudet, patentit, taitotieto, luottamukselliset tiedot, tietokantaoikeudet sekä (rekisteröimättömien ja rekisteröityjen) tavaramerkkien ja mallien oikeudet) kuuluvat ELECTROLUXille tai sen lisenssinmyöntäjille. Kaikki ELECTROLUXille kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä johtuva goodwill-arvo ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat ELECTROLUXille. 

Käyttäjän antamat tiedot 
Tämän sivuston tietosuojakäytäntö koskee kaikkia käyttäjän ELECTROLUXille tässä sivustossa välittämiä yksilöiviä henkilötietoja. ELECTROLUXille ei kuitenkaan tule välittää mitään luottamuksellisia tai tekijänoikeuden suojaamia tietoja tämän sivuston välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, ettei käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden ELECTROLUXille välittämiä tietoja tai aineistoa pidetä luottamuksellisina tai oikeuksilla suojattuina. Lisäksi käyttäjä myöntää ELECTROLUXille oikeuden käyttää kaikkia käyttäjän tai hänen edustajiensa ELECTROLUXille välittämiä ideoita, konsepteja ja taitotietoa vapaasti. Käyttäjälle ei makseta korvausta edellä kuvattujen tietojen ja aineistojen ym. käyttämisestä. Käyttäjä sitoutuu olemaan välittämättä ELECTROLUXille mitään loukkaavia, uhkaavia, siveettömiä, halventavia, lainvastaisia tai tekijänoikeuden suojaamia tietoja tai aineistoa. ELECTROLUX pidättää oikeuden poistaa sivustolta mitä tahansa käyttäjän antamia tietoja oman harkintansa mukaan. 

Tietoturva 
Käyttäjällä ei ole oikeutta (a) käyttää mitään sivuston toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, (b) suorittaa toimia, jotka rasittavat sivuston rakennetta suhteettoman paljon (esimerkiksi suorittaa massapostituksia eli lähettää roskapostia), tai (c) häiritä tai käsitellä sivuston ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, troijalaisia hevosia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen sivustoon. 

Ulkopuoliset Web-sivustot 
ELECTROLUX ei valvo tai tarkista ulkopuolisten sivustojen sisältöä, eikä ELECTROLUX vastaa ulkopuolisten Web-sivustojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. ELECTROLUX saattaa lisätä tähän sivustoon linkkejä muiden ylläpitämiin Web-sivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois tästä sivustosta. Käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan ja vastaa kaikista tarvittavista viruksilta ja muilta haitallisilta osilta suojaavista toiminnoista. ELECTROLUX ei myönnä mitään takuita linkitetyille Web-sivustoille eikä takaa niiden sisältämien tietojen ja kuvaamien tuotteiden ja palvelujen oikeellisuutta. Linkit eivät ole osoitus mistään omistussuhteesta tai siitä, että ELECTROLUX tai tämä sivusto tukisi linkitettyä sivustoa tai että ELECTROLUXilla olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevaa tai käytettävää tavaramerkkiä, kauppanimeä, logoa tai tekijänoikeussymboleja tai että linkitetyllä sivustolla olisi oikeuttaa käyttää mitään ELECTROLUXin tai sen osakkuus- tai tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, toiminimiä, logoja tai tekijänoikeussymboleja. ELECTROLUX tarjoaa nämä linkit käyttäjille lisäpalveluna, eikä linkkien sisällyttäminen merkitse sitä, että ELECTROLUX hyväksyisi kyseisillä sivuilla olevan materiaalin. 

Ulkoiset linkit tähän sivustoon 
Kaikki linkit tähän sivustoon on hyväksytettävä ELECTROLUXilla kirjallisesti paitsi, jos linkki täyttää seuraavat edellytykset: (i) Linkki sisältää pelkkää tekstiä ja siinä esiintyy vain nimi "ELECTROLUX" eikä mitään muuta ELECTROLUXin tai sen lisenssinantajan tavaramerkkejä. (ii) Linkki viittaa suoraan sivulle www.electrolux.fi eikä millekään kyseisen sivuston alasivulle. (iii) Linkkiä käytettäessä linkitetty sivu avautuu itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston kehykseen. (iv) Linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät ELECTROLUXin toimintaan tai olisivat ELECTROLUXin sponsoroimia, eikä vaikuta haitallisesti ELECTROLUXin tai sen tytäryhtiöiden maineeseen ja tavaramerkkeihin. ELECTROLUX pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan. 

Vastuun kiistäminen 
Sivuston tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. ELECTROLUX ei kuitenkaan vastaa sisällönoikeellisuudesta. AINEISTO SAATTAA SISÄLTÄÄ EPÄTARKKUUKSIA JA PAINOVIRHEITÄ. ELECTROLUX EI TAKAA AINEISTON OIKEELLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MINKÄÄN NEUVON, MIELIPITEEN, LAUSUNNON TAI MUUN SIVUSTOSSA NÄKYVÄN TAI SEN VÄLITYKSELLÄ JAETTAVAN TIEDON LUOTETTAVUUTTA. TÄLLAISTEN MIELIPITEIDEN, NEUVOJEN, LAUSUNTOJEN, MUISTIOIDEN TAI TIETOJEN KÄYTTÖ JA NIIHIN LUOTTAMINEN TAPAHTUU KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA JA KÄYTTÄJÄÄ KEHOTETAAN KÄÄNTYMÄÄN ASIANTUNTIJAN PUOLEEN SAADAKSEEN OMAAN TILANTEESEENSA SOPIVIA NEUVOJA. KAIKKI SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENAAN. SIVUSTOA JA SIIHEN SISÄLTYVIÄ TIETOJA MUUTETAAN AIKA AJOIN. ELECTROLUX EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUITA EIKÄ VASTUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT JA VASTUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI TAKUUT TÄMÄN SIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN TOIMINNASTA. ELECTROLUX EI ANNA MITÄÄN TAKUITA TÄMÄN WEB-SIVUSTON SUOJAUKSESTA. KAIKKI SIVUSTOON SISÄLTYVÄT TIEDOT ANNETAAN "SELLAISINA KUIN NE OVAT" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ ULKOPUOLISET TAHOT SAATTAVAT SIEPATA MITKÄ TAHANSA KÄYTTÄJÄN LÄHETTÄMÄT TIEDOT. ELECTROLUX EI TAKAA, ETTEIVÄT TÄMÄ WEB-SIVUSTO, TÄTÄ SIVUSTOA YLLÄPITÄVÄT WEB-PALVELIMET TAI ELECTROLUXIN LÄHETTÄMÄT SÄHKÖISET TIEDOTTEET SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA OSIA. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTEI ELECTROLUX OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄN LÄHETTÄMÄSTÄ TAI VASTAANOTETUSTA TAI LÄHETTÄMÄTTÄ TAI VASTAANOTTAMATTA JÄÄNEESTÄ AINEISTOSTA TAI TIEDOISTA. ELECTROLUX VASTUU RAJOITTUU JOKA TAPAUKSESSA KORKEINTAAN PAKOTTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISEEN VASTUUSEEN. 

Vastuunrajoitus 
ELECTROLUX EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLITTÖMISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ TAI VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUTEEN PERUSTUVISTA VAHINGOISTA TAI ERITYISVAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA LIIKETOIMINNAN, SOPIMUKSEN, TUOTON TAI TIETOJEN MENETTÄMISESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ AIHEUTUVAT VAHINGOT), JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN SIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN KÄYTTÄMISESTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ TAI NÄISTÄ KÄYTTÖEHDOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO VAHINGOT SOPIMUKSEEN, OIKEUDEN LOUKKAUKSEEN, HUOLIMATTOMUUTEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN, VAIKKA ELECTROLUXILLE OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. NÄIDEN EHTOJEN LISÄKSI ELECTROLUX EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÄMIEN TIETOJEN VIRHEISTÄ, EPÄTARKKUUKSISTA, PUUTTEISTA TAI MUISTA VIOISTA, VIIVÄSTYMISISTÄ TAI EPÄTARKKUUKSISTA. 

Vahinkojen minimointivelvollisuus 
Käyttäjä on vastuunrajoituksista huolimatta velvollinen kaikin kohtuullisin ponnistuksin minimoimaan sellaisiin kanteisiin tai toimiin (laiminlyönteihin, sopimusrikkomuksiin tai muihin toimiin) liittyvät vahingot, jotka käyttäjä saattaa kohdistaa ELECTROLUXia vastaan. 

Ilmoitukset 
Kaikki kirjalliset ilmoitukset, ilmoitukset ja tiedotteet sekä muut vastaavat tiedonannot voidaan toimittaa sähköisesti (esimerkiksi sähköpostitse), mikäli tiedottava osapuoli säilyttää hyväksyttävän todisteen tiedotteen lähettämisestä ja vastaanottamisesta. 

Korvaukset 
Mikäli ELECTROLUX laiminlyö näiden käyttöehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, ELECTROLUX valintansa mukaan joko korjaa laiminlyöntinsä tai irtisanoo tämän käyttöoikeussopimuksen käyttäjälle Web-sivustossa välitettävällä ennakkoilmoituksella. Tämä on ELECTROLUXin ainoa ja rajoitettu käyttäjälle myöntämä korvaus, mikäli lainsäädännöstä ei muuta johdu. 

Kokonaissopimus ja erillisten ehtojen sovellettavuus 
Nämä käyttöehdot muodostavat kokonaisuudessaan ELECTROLUXin ja käyttäjän välisen sivuston käyttöä koskevan sopimuksen. Kaikki sivuston käyttöön liittyvät kanteet on tehtävä yhden (1) vuoden kuluessa kanneperusteen ilmenemisestä. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näiden käyttöehtojen ehdon sellaiseksi, ettei sitä voida pitää pätevänä tai panna täytäntöön, kyseistä ehtoa sovelletaan siinä laajuudessa kuin se on mahdollista näiden käyttöehtojen tarkoituksen toteuttamiseksi. Muut ehdot säilyvät voimassa muuttumattomina. 

Kolmansien osapuolten oikeudet 
Mikäli näissä käyttöehdoissa ei nimenomaan toisin määrätä, henkilöllä, joka ei ole näiden käyttöehtojen osapuoli, ei ole oikeutta vedota näihin käyttöehtoihin. 

Sovellettava lainsäädäntö 
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Jos ELECTROLUX ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, käyttäjä sitoutuu siihen, että riita voidaan viedä Helsingin käräjäoikeuden käsiteltäväksi. 

Tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä koskevat ilmoitukset 
Sivuston sisällön tekijänoikeudet omistaa: Electrolux AB. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tavaramerkit: ELECTROLUX on Electrolux AB:n tavaramerkki. Kaikki oikeudet pidätetään.